Siyanilla on näkemys nuorten ja vanhusten hengailusta useammin toistensa kanssa. Tässä visiossa sukupolvien kohtaamiset rikastavat ja syventävät yksilön ja yhteiskunnan inhimillisyyden tunnetta. Siyan laulaa kuorossa